Opvoedondersteuning/ coaching van ouders

Het coachen van ouders komt voor wanneer ik één of meerdere kinderen binnen een gezin coach.  Het is ook mogelijk om oudercoaching te ontvangen zonder dat ik één van de kinderen zie. Tijdens de coaching richten we ons op het versterken van de opvoedvaardigheden en het versterken van de draagkracht. Sommige ouders hebben vragen over een bepaalt onderwerp, of hebben behoefte om te ventileren.

Waar?

De coaching die ik biedt is ambulant. Dat betekent dat we afspreken bij jullie thuis of op een andere locatie die jullie prettig vinden. 

Hoe vaak?

Hoe vaak en hoelang ik een ouder zie en spreek hangt van de ouder en de vraag. In sommige gevallen werken we duidelijk naar een bepaalt doel toe. Wanneer dat doel is bereikt en u tevreden bent, kunnen we afsluiten. Zoals bij het leren over een diagnose van uw kind, of het versterken van uw opvoedvaardigheden. Het kan ook zo zijn dat u al best veel weet over uw situatie maar het prettig vind om af en toe te sparren met iemand die naar u luistert en met u mee kunt denken. De ondersteuning/coaching is op maat en gericht op het aansluiten aan uw behoefte.

Waarbij?

Persoonlijke coaching
 • Ik ervaar stress door mijn gezin
 • Ik voel mij onzeker als moeder/vader
 • Ik kan geen grenzen stellen
 • Ik word snel boos
 • Doe ik het wel goed?
 • Ik word geleefd door mijn gezin
 • Er speelt iets in mijn gezin waar ik graag over wil praten
 • Ik ben bang dat het mij teveel wordt
 • Mijn partner en ik liggen niet op één lijn
 • Ik maak mij zorgen over de ontwikkeling van mijn kind(eren)
Opvoedondersteuning
 • Ik maak mij zorgen over mijn kind
 • Ik wil mijn kinderen beter begrijpen
 • Ik weet niet hoe ik om moet gaan met de emoties van mijn kind
 • Mijn kind gamed teveel
 • Mijn kind is brutaal 
 • Mijn kind maakt zijn huiswerk niet en loopt achter op schema
 • Ik heb thuis geen overwicht 
 • Mijn kind(eren) maken thuis de dienst uit
 • Mijn kind eet niet goed
 • Mijn kind heeft geen hobby's
 • Ik wil de relatie met mijn kind(eren) verbeteren
Psycho-educatie 
 • Hoe zorg ik, of wij als ouder(s) ervoor dat ons kind zo min mogelijk last heeft van de scheiding?
 • Ik wil mijn kind met een diagnose ADHD/ Autisme/depressie/angst beter begrijpen en steunen
 • Mijn kind heeft hulp nodig, waar moet ik beginnen?