Tarieven

PGB houders
In overleg Telefonische kennismaking
Gratis  

Intake
€ 65 -   

  Jongerencoaching
€  80 -  (60 min)
Oudercoaching (individueel)
€ 80 - (60 min)Coaching van ouders (samen)
€ 100 - (60 min)
Coaching (telefonisch)
€ 50 - (45 min)Gezinscoaching
€ 110 - (60 min)Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW
Vergoeding

Alle hulp wordt particulier aangeboden of kan worden bekostigd vanuit een PGB. Dat betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het betalen van de kosten. Of dat u zelf het vergoeden van de kosten regelt via het PGB. Ik heb er bewust voor gekozen om geen contracten te sluiten met zorgverzekeraars of gemeenten omdat ik op deze manier volledige vrijheid ervaar en mij kan richten op dat wat voor jou belangrijk is. Namelijk zonder onnodige bureaucratie, rapportages en overleggen met externen. 

Ouders en jongeren kunnen bij mij terecht wanneer zij graag op korte termijn in gesprek willen over de zorgen die zij hebben en graag zelf de regie willen houden over de hulp. Het particulier aanbieden van hulpverlening betekent dat er geen verwijzing  of indicatie nodig is,  er wordt geen dossier opgebouwd en zodoende wordt er geen persoonlijke informatie gedeeld met huisartsen en gemeenten. 

 Deze hulp kan ook ter overbrugging van een wachtlijst elders worden ingezet.

Indien u wel graag evaluaties of rapportages zou willen ontvangen dan is dit mogelijk. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht. Kijk hiervoor bij tarieven. 

Er zijn een aantal manieren om (gedeeltelijk) een vergoeding te ontvangen:

PGB (PersoonsGebondenBudget)

Wanneer u of uw kind een PGB toegekend krijgt vanuit de gemeente dan mag u zelf kiezen van wie u hulp wil ontvangen en zodoende kunt u uw eigen hulp inkopen. Kijk voor meer informatie op pgb.nl
Misschien valt het PGB uur tarief lager, dan de tarieven die u op mijn website ziet staan. Neem dan alsnog contact op, dan kijken we wat er mogelijk is.

Werkgever

Veel bedrijven reserveren een budget dat kan worden gebruikt voor coaching. Bijvoorbeeld ter preventie van een burn-out of ter ondersteuning bij persoonlijke blokkades die u belemmeren in uw werk. Vraag uw leidinggevende of bedrijfsarts naar eventuele mogelijkheden.

Belasting

Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Neem contact op met de belastingdienst voor meer informatie. 

Zorgverzekering

Sommige zorgverzekeraars bieden een aparte vergoeding aan voor coaching. Neem contact op met uw zorgverzekeraar en vraag of dit voor uw verzekering geldt.

UWV

Bent u momenteel werkzoekende en ontvangt u een uitkering vanuit het UWV? In sommige gevallen vergoed het UWV coach trajecten ter bevordering van uw re-intergratie.